KONTAKTY

RINAGL s.r.o.
Rybářská 575/10
603 00 Brno
tel: +420 777 592 095
obchod@rinagl.cz
IČ: 03390837
DIČ: CZ03390837

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Omlouváme se,  dočasně probíhá úprava obchodních podmínek

 

Obchodní podmínky společnosti RINAGL s.r.o., se sídlem Rybářská 575/10, 603 00 Brno, IČ 03390837,DIČ CZ03390837, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 84673 (dále jen Rinagl.cz, nebo prodávající)

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen obchodní podmínky) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon") a dalších platných právních předpisů.

2. Zákazníkem internetového obchodu Rinagl.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1písm.a) zákona č.634/1992 Sb o ochraně spotřebitele (dále jen ,,kupující") nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zbožív rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3.Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodumprodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.rinagl.cz (dále jen ,,webová stránka")

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád (reklamační řád je součástí obchodních podmínek viz příloha níže) je kupující dostatečným způsoben před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6.Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Kupní smlouva

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy(nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky www.rinagl.cz Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech: kdy zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již celou kupní cenu nebo jen její část, bude mu tato částka vrácena zpět.

2.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,odeslat objednávku".

3.Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží které je již nedostupné a nelze ho dodat a ani nahradit jiným výrobkem nebo se cena výrazně změnila a kupující toto před samotným uzavřením kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá kupní cena uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

III. Práva z vadného plnění

 

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

V. Evidence tržeb

DOPRAVA A POŠTOVNÉ

Objednané zboží Vám zašleme přepravní službou DPD:

a. při odběru nad 3.000 Kč bez DPH (3.630 Kč s DPH) neúčtujeme poštovné ani balné a zboží Vám doručíme ZDARMA

b. poplatek za dobírku – 40,- Kč bez DPH (48,40 Kč včetně DPH) (hotovostní platba, platba kartou při převzetí zboží)

c. dopravné – 150,- Kč bez DPH, (181,50 Kč včetně DPH) (převodem na účet: 3040312053 /5500, jako variabilní symbol použijete číslo faktury)

d. zboží si můžete také zdarma vyzvednout v našem expedičním skladu na adrese Bratčice 57, 664 67 Syrovice po předchozí telefonické domluvě +420 777 592 095

VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

.

VII. Závěrečná ustanovení

 

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

 

 

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

- zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

NDNjN